Náš tým

David Krch
Jazyky: čeština, angličtina, francouzština, němčina

David Krch má dlouholeté zkušenosti ze zastupování zahraničních firem působících v České republice. Pro své klienty zajišťuje jednak kompletní zastupování a servis zejména v oblasti daně z příjmů právnických osob a DPH (v tuzemském i mezinárodním kontextu) u společností dlouhodobě působících na českém trhu, a dále asistenci u jednorázových projektů a due diligence při vstupu nových investorů na český trh.

David se proto specializuje zejména na oblast zdaňování zahraničních společností dlouhodobě působících na českém trhu. V této oblasti má David vice než 18 let zkušeností (z toho čtyři roky praxe v daňovém oddělení mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers).

David má rovněž zkušenosti z řady projektů v oblasti fúzí a akvizic a jejich financování v České republice, kterých se v rámci spolupráce s nejvýznamnějšími advokátními kancelářemi v ČR účastnil jak na straně kupujících, tak na straně prodávajících. Mezi další nejdůležitější odvětví Davidovy praxe patří oblast investičních pobídek, kde dlouhodobě zastupuje významné investory zejména z automobilového průmyslu.

Z hlediska odvětví se David specializuje především na automobilový průmysl. Již několik let David zastupuje v České republice jednak samotné výrobce automobilů (výrobní závody ze zahraničí), dále pobočky výrobců zastupující značky na českém trhu (importéry aut), financující (leasingové) společnosti výrobců aut a současně i několik výrobců automobilových komponentů.

David vystudoval Fakultu financí a účetnictví na VŠE Praha, po ukončení studií pracoval čtyři roky v daňovém oddělení poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers.

David Krch je daňovým poradcem a členem Komory daňových poradců České republiky (KDP ČR). V rámci KDP ČR je David členem odborných sekcí mezinárodního zdanění a DPH.

 

Eva FRKALOVÁ
Jazyky: čeština, angličtina

Eva Frkalová získala své zkušenosti v oblasti daní během sedmileté praxe v daňovém a právním oddělení poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers v České republice a během třinácti let vlastní daňové praxe. Eva se zaměřuje na daň z příjmů právnických osob a její mezinárodní aspekty, DPH a restrukturalizace. V oblasti daně z příjmů fyzických osob jsou hlavními oblastmi specializace zaměstnanecké benefity a dále zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí.

Mezi uskutečněné projekty patří přípravy přiznání k dani z příjmů právnických osob, kontroly daňových přiznání, které byly připraveny účetním oddělením klienta a také předinvestiční prověrky (due diligence). Eva také připravuje přiznání k dani z příjmů fyzických osob a to jak daňových rezidentů České republiky, tak i daňových nerezidentů. Další činnosti zahrnují poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a DPH se zaměřením na daňové dopady výrobních a distribučních procesů, fakturačních modelů včetně dopadů na uplatnění srážkové daně, strukturování zaměstnaneckých benefitů spolu s dopady v oblasti daně z příjmů právnických i fyzických osob a odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Eva také pro své klienty připravuje a pořádá semináře zaměřené zejména na aktuální změny v daňové oblasti.

Z hlediska klientů a jejich předmětu činnosti, poskytuje služby zejména společnostem, které jsou členy nadnárodní skupiny společností a podnikají v automobilovém průmyslu, výrobě a zpracování, poskytují služby v oblasti účetnictví a financí včetně center sdílených služeb, a dále společnostem provádějícím klinický průzkum pro farmaceutické společnosti.

Eva je od roku 1998 daňovým poradcem zapsaným v seznamu Komory daňových poradců České republiky, je také členem ACCA (FCCA od listopadu 2008). Studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakultě národohospodářské, ukončila v roce 1996. V roce 2004 ukončila postgraduální studium v oboru mezinárodního zdanění na vídeňské Ekonomické universitě (Wirtschaftsuniversität Wien) kde získala titul LL.M. Tématem její závěrečné práce byly Dividendy zdaněné společností s dvojí daňovou rezidencí.

Od roku 2005 spolupracuje s BPP Professional Education v Praze a v Bratislavě jako lektor českých daní v rámci certifikace ACCA. Pro tuto činnost také připravuje a pravidelně aktualizuje studijní materiály.

 

Martina SUMERAUEROVÁ
Jazyky: čeština, angličtina

Martina pracovala šest let v daňovém a právním oddělení společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika a od prosince 2010 spolupracuje s TaxServices.

Martina se zaměřuje na oblast daně z příjmů právnických osob. Martina má bohatou zkušenost s přípravou daňových přiznání a poradenstvím v oblasti daně z příjmů, s vedením účetnictví a poradenstvím pro neziskovou organizaci a dále s výpočtem a reportingem odložené daně. Z hlediska zaměření jsou jejími klienty především výrobní podniky z automobilového průmyslu a oblasti zpracování technologií, a dále společnosti zabývající se distribucí farmaceutických a potravinářských produktů na českém trhu.

Martina má četné zkušenosti jako školitel, připravuje semináře zaměřené zejména na aktuální změny v daňové oblasti, základy českého daňového systému, či odloženou daň.

Martina vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor hospodářská politika. Martina je členem komory daňových poradců a je držitelem certifikátu CAE a BEC higher.

 

Lucie ČIRKOVÁ
Jazyky: čeština, angličtina

Lucie pracovala více než šest let v daňovém a právním oddělení společnosti Ernst & Young. Od ledna 2017 spolupracuje s TaxServices.

Lucie se specializuje na oblast daně z příjmů právnických osob, převodní ceny a daň z příjmů fyzických osob. Lucie má bohaté zkušenosti s přípravou daňových přiznání a poradenstvím v oblasti daně z příjmů, dále s přípravou dokumentací převodních cen včetně přípravy benchmarkingu. Z hlediska zaměření jsou jejími klienty především výrobní podniky, společnosti ze sektoru služeb a farmaceutického průmyslu.

Lucie má zkušenosti jako školitel především z interních školení během svého působení v Ernst & Young. V Tax Advisory Services připravuje semináře zaměřené zejména na aktuální změny v daňové oblasti.

Lucie vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Zdanění a daňová politika. Lucie je členem komory daňových poradců a je držitelem certifikátu BEC higher.