Naše služby

Naše služby pokrývají veškerou oblast zdaňování zahraničních a velkých privátních tuzemských společností působících na českém trhu nejčastěji jako:

 • Výrobci zboží (výrobní závody)
 • Dovozci zboží zastupující zahraniční výrobce (obchodní firmy)
 • Mezinárodní poskytovatelé služeb a centra sdílených služeb usazené v ČR
 • Investoři vstupující na český trh při akvizičních projektech

 

Naše práce proto zahrnuje veškeré služby, které naši typičtí klienti vyžadují a potřebují při plnění svých daňových povinností v České republice a dále při plánování své budoucí činnosti a nových obchodních případů a projektů tak, aby bylo dosaženo maximální možné efektivity resp. minimálních nákladů v daňové oblasti.

Jedná se zejména o:

 • Přípravu daňových přiznání k DPPO
 • Posuzování nově uzavíraných smluv a nových investičních a akvizičních projektů z hlediska DPPO a DPH, včetně účasti na jednáních s právními zástupci, obchodními partnery apod.
 • Asistence při přípravě nových produktů,reklamních kampaní apod.
 • Pravidelné schůzky zaměřené na včasné řešení daňových otázek vznikajících při běžné provozní činnosti
 • Příprava stanovisek k vybraným obchodním případům a projektům
 • Spolupráce s právními zástupci klientů při řešení právních otázek, zavádění nových smluv apod.
 • Zastupování klientů při daňových kontrolách
 • Získávání stanovisek daňové správy k potenciálně rizikovým případům
 • Spolupráce při nastavování systému odměňování zaměstnanců se zaměřením na dosažení maximální možné daňové efektivity
 • Příprava daňových přiznání k DPFO zahraničních pracovníků vyslaných do ČR

 

V rámci projektů fúzí a akvizic naše služby zahraničním i tuzemským investorům nejčastěji zahrnují:

 • Zpracování due diligence zpráv
 • Strukturování akvizičních projektů se zaměřením na dosažení jejich maximální efektivity v daňové oblasti
 • Strukturování akvizičních projektů z hlediska maximální možné daňové efektivity jejich financování
 • Poskytování informací a stanovisek zahraničním investorům o daňových implikacích zvažovaných investičních záměrů
 • Spolupráce s právními zástupci investorů při řízení celého projektu fúze nebo akvizice nebo jeho dílčích částí